3000 лева заплата на месец, реалност ли е?Близо 25% от завършилите висше образование в България през последните 5 години не се осигуряват в страната. Това сочат данните от рейтинговата система на университетите, представена от Министерство на образованието.


Средният осигурителен доход на завършилите е 925 лева, а делът на регистрираните безработни сред тях е 3,74%. През първите пет години след завършването си по-малко от половината наети висшисти работят на позиция, за която се изисква висше образование.


Най-ниска безработица, или под 1%, и най-висока степен на приложение на придобитото висше образование за поредна година се наблюдават сред завършилите професионалните направления медицина, фармация, стоматология и военно дело.


Най-висока е безработицата сред завършилите направления - животновъдство, история и археология.


Най-ниско е приложението на придобитото висше образование сред завършилите туризъм и изобразително изкуство.


Най-висок месечен облагаем доход получават завършилите информатика и компютърни науки в Софийския университет. Те получават над 3000 лева месечно. Както и завършилите администрация и управление в Американския университет в Благоевград. Те пък получават над 2750 лева.


Според данни, завършилите същите професионални направления, но в други висши училища, получават по-ниски доходи, като в някои случаи разликата надхвърля четири пъти.


Среден месечен осигурителен доход над 1000 лева получават завършилите 13 професионални направления, сред които военно дело и информатика, проучване и добив на полезни изкопаеми, математика, металургия, комуникационна и компютърна техника, обществено здраве, медицина и други.


Преди: 1010дни