България е сред първите в ЕС по брой на лекари на глава от населението


България е на седма позиция сред 28-те страни членки на ЕС по брой на лекарите на глава от населението, показват данни от анализ на Евростат за медицинския персонал в здравеопазването на Евросъюза през 2014 г. У нас се падат средно по около 400 лекари на 100 000 души население, отчита Евростат.


На първо място по брой лекари на глава от населението е била Гърция - 632 лекари на 100 000 души. Следват: Австрия (500 лекари на 100 000 души), Португалия (442 лекари на 100 000 души), Литва, Швеция и Германия (съответно по 430, 420 и 410 лекари на на 100 000 души) и др. Зад нас по този показател са страни като Италия, Испания, Малта, Дания Холандия и др. Полша е страната с най-нисък дял на лекари на глава от населението в Евросъюза - 230 на 100 000 души.


Като цяло у нас през 2014 г. на основен трудов договор в лечебните здравни заведения са практикували 28 842 лекари. Най-голяма е била групата на лекарите по различни видове специалности - 9640 души. Хирурзите у нас са били 6822 души, общопрактикуващите лекари - 4747, педиатрите - 1459, акушер-гинеколозите - 1449 и др., предаде Дарик.


Броят на жените лекари у нас е превишавал броя на мъжете лекари, съответно - над 16 000 представители на нежния пол в здравеопазването (55,5%) - срещу 12 827 лекари мъже (44,5%). Броят на възрастните лекари у нас над 65 години, е превишавал броя на младите лекари до 35 години. Над 65-годишните лекари у нас са били 3555 (12,3%) срещу 2356 млади лекари до 35 години (8,2%).


През 2014 г. е имало около 1,8 милиона практикуващи лекари в ЕС-28. Най-висок е бил броят на практикуващите лекари в Германия (333 000). Следват Италия (236 000), Франция (206 000), Обединеното кралство (181 000) и Испания (177 000). Взети заедно, тези пет държави-членки отчитат близо две трети (64%) от общия брой на практикуващите лекари в ЕС. Най-малко регистрирани практикуващи лекари е имало в Малта - 1566 и в Люксембург - 1589. Най-голям брой лекари, работещи в болници, е записан в Германия - около 180 000, Франция - 170 000 и Италия - 130 000.


Делът на лекарите на възраст над 55 години е бил най-висок в Италия - там повече от половината (52%) от работещите в здравеопазването са били в предпенсионна възраст. Най-млък е бил делът на възрастните лекари във Великобритания - едва 13% и в Малта - 17%. Най-висок е бил делът на жените-лекари в Естония и Латвия - над 60% или близо три четвърти от здравните специалисти там са били представители на нежния пол. Най-осезаемо е било мъжкото присъствие в здравеопазването в Люксембург (67%), Кипър, (63%), Малта,Италия и Белгия (по около 60%).


В следващите десетилетия застаряването на населението в ЕС ще бъде голямо предизвикателство за сектора здравеопазване, отчита анализа на Евростат. Търсенето на услуги в сферата на здравеопазването ще се увеличи драстично в резултат на застаряването на населението и в същото време делът на хората в "бели престилки" вероятно ще намалее. В резултат на това може да има недостиг на персонал в някои медицински специалности или географски зони, прогнозира Евростат. През 2012 г. около една трета от всички лекари в ЕС са били на възраст 55 или повече години. Според анализа, се очаква повече от 60 000 лекари (или около 3% от практикуващите в момента), да напуснат лекарската професия до 2020 г.


Преди: 1065дни